สังกัด สพม.20

สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวสารจากเว็บไซต์

จดหมายข่าวจากผู้อำนวยการ ฉบับที่ 11
จดหมายข่าวจากผู้อำนวยการ ฉบับที่ 11

17 มิ.ย. 2562 0 189

วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู “โสมพิทย์น้อมวันทา กตัญญุตาบูชาครู เพื่อแสดงความเคารพและปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางการศึกษาตามตั้งใจ และแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณครู

จดหมายข่าวจากผู้อำนวยการ ฉบับที่ 10
จดหมายข่าวจากผู้อำนวยการ ฉบับที่ 10

17 มิ.ย. 2562 0 163

วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ นายประสุข ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ร่วมทำบุญ ครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน มีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตราหารแด่พระสงฆ์ 9 รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้ผู้

จดหมายข่าวจากผู้อำนวยการ ฉบับที่ 9
จดหมายข่าวจากผู้อำนวยการ ฉบับที่ 9

17 มิ.ย. 2562 0 123

วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ นายประสุข ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม พร้อมด้วย นายเจริญชัย อุ่นเที่ยว รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม นำคณะครู และแกนนำ นักเรียนนักเรียนกลุ่มผู้ประกอบการณ์รุ่นเยาว์ ได้เข้าศึกษาดูงาน การทำผลิตภัณฑ์จากยางพารา และร่ว

1
^