รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวดรุณี โลหิต

กลุ่มบุคลากรครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

ตำแหน่งครู ค.ศ.1

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0804766576

อีเมลdaruneebream111@hotmail.com

^