สังกัด สพม.20

สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายเจริญชัย อุ่นเที่ยว

กลุ่มบุคลากรผู้บริหารสถานศึกษา

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ฝ่ายงบประมาณ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0643239797

อีเมล

^