รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายเจริญชัย อุ่นเที่ยว

กลุ่มบุคลากรผู้บริหารสถานศึกษา

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม กลุ่มบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0643239797

อีเมล

^