รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายโชคชัย แก้วดวงดี

กลุ่มบุคลากรผู้บริหารสถานศึกษา

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ฝ่ายบริหารทั่วไป

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0801150075

อีเมล

^