สังกัด สพม.20

สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางขนิษฐา ลุนชัยภา

กลุ่มบุคลากรผู้บริหารสถานศึกษา

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ฝ่ายวิชาการ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0955422022

อีเมล

^