รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางนภัคธร ศรีจันทร์เวียง

กลุ่มบุคลากรผู้บริหารสถานศึกษา

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม กลุ่มงานบุคคล

รายละเอียดรองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล

ที่อยู่

โทรศัพท์0872155999

อีเมลNaphaktron@gmail.com

^