รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางเปรมฤดี ฆารเจริญ

กลุ่มบุคลากรผู้บริหารสถานศึกษา

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกลุ่มงานงบประมาณ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0961566698

อีเมลaonant684@gmail.com

^