รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางปัทมา เพชรศรี

กลุ่มบุคลากรผู้บริหารสถานศึกษา

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม กลุ่มงานอำนวยการ

รายละเอียดกลุ่มงานอำนวยการ

ที่อยู่

โทรศัพท์0956728304

อีเมลpatpetsri@gmail.com

^