รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายประดิษฐ์ จำปาไชย

กลุ่มบุคลากรผู้บริหารสถานศึกษา

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานกิจการนักเรียน

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0816703323

อีเมลNext_ch@hotmail.co.th

^