รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายประคอง บัวศรี

กลุ่มบุคลากรผู้บริหารสถานศึกษา

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม กลุ่มบริหารงานทั่วไป

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0857539797

อีเมลPrakong1551@gmail.com

^