รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายประสุข ศรีจันทร์

กลุ่มบุคลากรผู้บริหารสถานศึกษา

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0854504499

อีเมลprasukhsri@hotmail.com

^