รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายพิทักษ์ ตุ้มมี

กลุ่มบุคลากรผู้บริหารสถานศึกษา

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0813914005

อีเมล

^