รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายเสมาพิศุทธิ์ พลทัศสะ

กลุ่มบุคลากรผู้บริหารสถานศึกษา

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ฝ่ายกิจการนักเรียน

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0637190127

อีเมลsema.phisut@gmail.com

^