สังกัด สพม.20

สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Personnel

ผู้บริหารสถานศึกษา

 • thumbnail

  นายประสุข ศรีจันทร์

  ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม

 • thumbnail

  นายโชคชัย แก้วดวงดี

  รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นายเจริญชัย อุ่นเที่ยว

  รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ฝ่ายงบประมาณ

 • thumbnail

  นางขนิษฐา ลุนชัยภา

  รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายประคอง บัวศรี

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ฝ่ายกิจการนักเรียน

^