สังกัด สพม.20

สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศรับสมัครบุคคลชาวต่างประเทศเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครบุคคลชาวต่างประเทศเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

30 มี.ค. 2563 0 2

ประกาศรับสมัครบุคคลชาวต่างประเทศเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ

ประกาศรับสมัครนักเรียนชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ผ่านระบบออนไลน์
ประกาศรับสมัครนักเรียนชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ผ่านระบบออนไลน์

19 มี.ค. 2563 0 677

โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประกาศรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่และบริหารจัดการ การจำหน่ายสินค้า เครื่องดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่และบริหารจัดการ การจำหน่ายสินค้า เครื่องดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค

02 มี.ค. 2563 0 32

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่และบริหารจัดการ การจำหน่ายสินค้า เครื่องดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค

จดหมายข่าวจากผู้อำนวยการ ฉบับที่ 11
จดหมายข่าวจากผู้อำนวยการ ฉบับที่ 11

17 มิ.ย. 2562 0 213

วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู “โสมพิทย์น้อมวันทา กตัญญุตาบูชาครู เพื่อแสดงความเคารพและปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางการศึกษาตามตั้งใจ และแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณครู

จดหมายข่าวจากผู้อำนวยการ ฉบับที่ 10
จดหมายข่าวจากผู้อำนวยการ ฉบับที่ 10

17 มิ.ย. 2562 0 182

วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ นายประสุข ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ร่วมทำบุญ ครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน มีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตราหารแด่พระสงฆ์ 9 รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้ผู้

จดหมายข่าวจากผู้อำนวยการ ฉบับที่ 9
จดหมายข่าวจากผู้อำนวยการ ฉบับที่ 9

17 มิ.ย. 2562 0 140

วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ นายประสุข ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม พร้อมด้วย นายเจริญชัย อุ่นเที่ยว รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม นำคณะครู และแกนนำ นักเรียนนักเรียนกลุ่มผู้ประกอบการณ์รุ่นเยาว์ ได้เข้าศึกษาดูงาน การทำผลิตภัณฑ์จากยางพารา และร่ว

^