ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา พร้อมติดตั้ง ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการด้วยสะเต็มศึกษา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา พร้อมติดตั้ง ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการด้วยสะเต็มศึกษา

17 มิ.ย. 2563 0 56

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา พร้อมติดตั้ง ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการด้วยสะเต็มศึกษา โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก>>เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล สำหรับครูและผู้ปกครอง
แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล สำหรับครูและผู้ปกครอง

29 พ.ค. 2563 0 97

เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลใน สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสCOVID 2019 สำหรับครูและผู้ปกครอง

ประกาศรับสมัครบุคคลชาวต่างประเทศเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครบุคคลชาวต่างประเทศเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

30 มี.ค. 2563 0 131

ประกาศรับสมัครบุคคลชาวต่างประเทศเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ

ประกาศรับสมัครนักเรียนชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ผ่านระบบออนไลน์
ประกาศรับสมัครนักเรียนชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ผ่านระบบออนไลน์

19 มี.ค. 2563 0 945

โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประกาศรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

^