มอบรางวัลนักฬา

นายเจริญชัย อุ่นเที่ยว รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เป็นตัวแทนผู้บริหารมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันกีฬสหวิทยาเขต

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^