บทความ แหล่งเรียนรู้ :: Knowledge

มอบรางวัลนักฬา
มอบรางวัลนักฬา

27 มิ.ย. 2562 0 517

นายเจริญชัย อุ่นเที่ยว รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เป็นตัวแทนผู้บริหารมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันกีฬสหวิทยาเขต

ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะครูศึกษาดูงานการประเมิน OBECQA ที่โรงเรียนหนองหานวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะครูศึกษาดูงานการประเมิน OBECQA ที่โรงเรียนหนองหานวิทยา

19 มิ.ย. 2562 0 435

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายประสุข ศรีจัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูเดินทางไปศึกษาดูงานการประเมิน OBECQA ที่โรงเรียนหนองหานวิทยา เพื่อนำมาเป็นแนวทางการดำเนินงานต่อไป

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

18 มิ.ย. 2562 0 362

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุดรธานี วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง1 สสจ.อุดรธานี

วิทยากรอบรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว สำหรับประชาชนทั่วไป ผู้นำชุมชน และนักศึกษาศูนย์ การศึกษานอกโรงเรียน
วิทยากรอบรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว สำหรับประชาชนทั่วไป ผู้นำชุมชน และนักศึกษาศูนย์ การศึกษานอกโรงเรียน

16 มิ.ย. 2562 0 462

ตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโดยคุณครูสมคิด. ครูรสสุคนธ์. และครูสุกัญญา. ทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว สำหรับประชาชนทั่วไป ผู้นำชุมชน และนักศึกษาศูนย์ การศึกษานอกโรงเรียน. ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ณ. โรงเรียนผู้สูงอ

ผู้เข้าประกวดTO BE NUMBER ONE IDOL ประเภทดาวเทียม ประจำปีการศึกษา2562
ผู้เข้าประกวดTO BE NUMBER ONE IDOL ประเภทดาวเทียม ประจำปีการศึกษา2562

10 มิ.ย. 2562 0 456

ผู้เข้าประกวดTO BE NUMBER ONE IDOL ประเภทดาวเทียม ประจำปีการศึกษา2562 SP11.ไอซ์ อนุกูล บุตรโคตร (สีเหลือง) SP12.พัฒ พิพัฒน์ นามเกตุ (สีชมพู) SP13.เฟรม นภัสกร สีเเดง (สีเขียว) SP14.วุฒิ ณัฐวุฒิ เทียนเทศน์ (สีแสด) SP15.ธันวา ธันวา เยาวะนิช (สีฟ้า) รางวัลแบ่

ผู้เข้าประกวดTO BE NUMBER ONE IDOL ฝ่ายชาย ประจำปีการศึกษา2562
ผู้เข้าประกวดTO BE NUMBER ONE IDOL ฝ่ายชาย ประจำปีการศึกษา2562

10 มิ.ย. 2562 0 449

ผู้เข้าประกวดTO BE NUMBER ONE IDOL ฝ่ายชาย ประจำปีการศึกษา2562 SP01.อ้น ศุภณัฐ เอียงอิ่ม (สีเหลือง) SP03.โป๊ะ ธีวรา โสดาวิชิต (สีชมพู) SP05.โชกุล อมรินทร์โท บุดดีคำ (สีเขียว) SP07.เนส นพรัตน์ ดิษฐประสพ (สีแสด) SP09.โอลิฟ อิทธิกร พลแสง (สีฟ้า) รางวัลแบ่งออ

ผู้เข้าประกวดTO BE NUMBER ONE IDOL ฝ่ายหญิง ประจำปีการศึกษา2562
ผู้เข้าประกวดTO BE NUMBER ONE IDOL ฝ่ายหญิง ประจำปีการศึกษา2562

10 มิ.ย. 2562 0 535

ผู้เข้าประกวดTO BE NUMBER ONE IDOL ฝ่ายหญิง ประจำปีการศึกษา2562 SP02.แนน ญาณิศา พรมเทศ (สีเหลือง) SP04.แตงโม ลัดษา เหล็งหวาน (สีชมพู) SP06.นีน นีนลกานต์ โสวะภาสน์ (สีเขียว) SP08.กานต์ ศิริรัตน์ สีมงคล (สีแสด) SP10.แพร รวิสรา เรืองประทีป (สีฟ้า) รางวัลแบ่ง

บริจาคโลหิตกับสภากาชาดจังหวัดอุดรธานี
บริจาคโลหิตกับสภากาชาดจังหวัดอุดรธานี

10 มิ.ย. 2562 0 399

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 นางขนิษฐา ลุนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม นำนักเรียนและนักนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน มิถุนายน2562

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง

08 มิ.ย. 2562 0 383

สภานักเรียนและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมเข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และท่านรองเจริญชัย อุ่นเที่ยว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครับ

1
^