สังกัด สพม.20

สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คริสต์มาสเดย์ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม

^