สังกัด สพม.20

สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โสมพิทย์ รันนิ่ง วิ่งเพื่อน้อง

^