สังกัด สพม.20

สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

^