กิจกรรมไหว้ครู จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562

กิจกรรมไหว้ครู จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562
โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมมีกำหนดจัดกิจกรรมไหว้ครู ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 ขอเชิญนักเรียนปัจจุบันและศิษย์เก่าร่วมกันนำพานดอกไม้หรือกรวยดอกไม้ มาเพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต
09 มิ.ย. 2562 0 995
No comments yet
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^