คำสั่งโรงเรียนปี2562

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย แก้ไขล่าสุด
E-0039 รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนน้ำโสม.pdf รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ปีการศึกษา 2562 (2.31 MB) Admin มิ.ย. 2563
157/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในวันสุนทรภู่ ฯ.pdf แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก “กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL” ปีการศึกษา 2562 (123.65 KB) Admin มิ.ย. 2562
88/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานและมอบหมายงานบุคลากร.pdf แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานและมอบหมายงานบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (483.15 KB) Admin มิ.ย. 2562
108/2562 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระ.pdf แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 (107.46 KB) Admin มิ.ย. 2562
23/2562 ประชุมผู้บริหาร.pdf แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมในการประชุมผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (184.76 KB) Admin มิ.ย. 2562
131/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 1.pdf แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 1 /2562 (115.57 KB) Admin มิ.ย. 2562
125/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู”.pdf แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2562 (153.85 KB) Admin มิ.ย. 2562
118/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีบุญบั้งไฟ.pdf แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 (156.55 KB) Admin มิ.ย. 2562
21/2562 โครงการศิลปวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 7.pdf แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน “โครงการศิลปวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 7 : โขน ละคร จากคนของพระราชา (144.43 KB) Admin มิ.ย. 2562
8/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง.pdf แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2561 (157.95 KB) Admin มิ.ย. 2562
1
^