เอกสารกลุ่มกิจการนักเรียน

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย แก้ไขล่าสุด
E-0038 แบบฟอร์มกองทุนเพื่อการศึกษาน้ำโสมพิทยาคม.pdf แบบฟอร์มขอรับการช่วยเหลือของกองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม (73.29 KB) Admin ต.ค. 2562
s-05 เชิญผู้ปกครองรับทราบการปรับเปลี่นพฤติกรรมนักเรียน.doc . (46.5 KB) Admin ก.ค. 2562
s-04 เสนอตัดคะแนนความประพฤติกรรมของนักเรียน.docx . (28.09 KB) Admin ก.ค. 2562
s-03 เสนอเพิ่มคะแนนความประพฤติกรรมของนักเรียน.docx . (28.11 KB) Admin ก.ค. 2562
s-02 แบบบันทึกทำทัณฑ์บนนักเรียน.doc . (49 KB) Admin ก.ค. 2562
s-01 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน.docx . (801.27 KB) Admin ก.ค. 2562
1
^