เอกสารกลุ่มบุคคล

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย แก้ไขล่าสุด
O-25 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ.pdf ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ (85.67 KB) Admin ก.ย. 2563
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (74.65 KB) Admin ก.ย. 2563
P-05 แบบคำร้องขออนุมัติการไปราชการ.doc แบบคำร้องขออนุมัติการไปราชการ (47.5 KB) Admin มิ.ย. 2562
P-04 แบบคำร้องขออนุมัติการไปราชการ.doc แบบคำร้องขออนุมัติการไปราชการ (115.5 KB) Admin มิ.ย. 2562
P-03 บันทึกข้อความขออนุญาตจัดตั้งกลุ่ม PLC โรงเรียนน้ำโ.doc บันทึกข้อความขออนุญาตจัดตั้งกลุ่ม PLC โรงเรียนน้ำโ (134 KB) Admin มิ.ย. 2562
P-02 บันทึกข้อความขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรีย.doc บันทึกข้อความขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรีย (36 KB) Admin มิ.ย. 2562
P-01 คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่.doc คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ (42 KB) Admin มิ.ย. 2562
1
^