เอกสารกลุ่มอำนวยการ

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย แก้ไขล่าสุด
E-0053 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(คำสั่งแกัไขพิ่มเติม ปี2561) (224.3 KB) Admin ก.ย. 2563
E-0052 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 6-2563.pdf รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนน้าโสมพิทยาคม ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเล็กห้องอ้านวยการ โรงเรียนน้าโสมพิทยาคม (176.9 KB) Admin ก.ย. 2563
E-0051 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 5-2563.pdf รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนน้าโสมพิทยาคม ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 7 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเล็กห้องอ้านวยการ โรงเรียนน้าโสมพิทยาคม (176.09 KB) Admin ก.ย. 2563
E-0050 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4-2563.pdf รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนน้าโสมพิทยาคม ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเล็กห้องอ้านวยการ โรงเรียนน้าโสมพิทยาค (160.54 KB) Admin ก.ย. 2563
E-0049 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3-2563.pdf รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนน้าโสมพิทยาคม ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเล็กห้องอ้านวยการ โรงเรียนน้าโสมพิทยาคม (171.63 KB) Admin ก.ย. 2563
o35-3 รายงานการประชุม ครั้งที่3/2563.pdf รายงานการประชุม ครั้งที่3/2563 (86.6 KB) Admin ก.ย. 2563
o35-2 รายงานการประชุม ครั้งที่2/2563.pdf รายงานการประชุม ครั้งที่2/2563 (137.22 KB) Admin ก.ย. 2563
o35-1 รายงานการประชุม ครั้งที่1/2563.pdf รายงานการประชุม ครั้งที่1/2563 (124.95 KB) Admin ก.ย. 2563
D-09 SAR โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ปี 2561.pdf SAR โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ปี 2561 (1018.78 KB) Admin ก.ค. 2562
D-08 บันทึกขออนุมัติเบิกพัสดุสำนักงาน.docx บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกพัสดุสำนักงาน (35.49 KB) Admin มิ.ย. 2562
D-07 บันทึกขออนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการ.docx บันทึกข้อความ ขออนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการ (29.21 KB) Admin มิ.ย. 2562
D-06 6.แบบรายงานโครงการน้ำโสมพิทยาคม.doc แบบรายงานโครงการน้ำโสมพิทยาคม (140.5 KB) Admin มิ.ย. 2562
D-05 5.แบบรายงานผลการประเมินโครงการ.docx แบบรายงานผลการประเมินโครงการ (16.21 KB) Admin มิ.ย. 2562
D-04 4.ตัวอย่างโครงการ.docx ตัวอย่างโครงการ (26.19 KB) Admin มิ.ย. 2562
D-03 3.ข้อแนะนำการเขียนโครงการ.docx ข้อแนะนำการเขียนโครงการ (25.29 KB) Admin มิ.ย. 2562
D-02 2.แบบฟอร์มเขียนโครงการ.docx แบบฟอร์มเขียนโครงการ (22.34 KB) Admin มิ.ย. 2562
D-01 1.วิสัยทัศน์.docx ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน มาตรฐานการศึกษา เป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล (22.72 KB) Admin มิ.ย. 2562
1
^