การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ⇒<คลิกดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่>

 -ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ดาวน์โหลดไฟด้านล่าง ↓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรีตามนโยบายของรัฐบาลปี 2563 โดยวิธีการคัดเลือก
ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์การศึกษาพร้อมติดต้้งตาามโครงการศูนย์การเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการสะเต็มศึกษา โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ebidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม 100/27 ด้วยวิธีการประกวด
ราคาอิเล็กทรอกนิกส์(e-bidding)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  คลิกดาวน์โหลดไฟล์ ปี2562 ปี2563

-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี  คลิกดาวน์โหลดไฟล์ปี2562 ปี2563
^