เกี่ยวกับเรา - ติดต่อเรา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :   1041680878
รหัส Smis 8 หลัก :   41042003
รหัส Obec 6 หลัก :   680878
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :   น้ำโสมพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :   namsomphitthayakhom
ที่อยู่ :   หมู่ที่   9   บ้านโนนผาแดง
ตำบล :   นางัว
อำเภอ :   น้ำโสม
จังหวัด :   อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :   41210
โทรศัพท์ :   042219371
โทรสาร :   042219371
ระดับที่เปิดสอน :  มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :   21 พ.ค.2516
อีเมลโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม sompit.school@gmail.com
 
แผนที่โรงเรียน

ติดต่อ-ร้องเรียน
^