ประกาศโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ESM

ปีการศึกษา 2561  

            ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ ศธ 04250/5610 ให้โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมมาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักเรียน เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับและดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

            เพื่อให้เป็นตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สำกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ESM ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

เข้าสู่ระบบ

บุคคลที่กำลังออนไลน์อยู่

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

616794
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
683
129
1311
610869
11271
16483
616794
Your IP: 54.145.17.37
Server Time: 2018-11-21 14:25:22

ลิ้งที่น่าสนใจ

kroobannok
banner sorportor
bannerweb
honda31legs
header01
logo foot
me5
pilobec
vicha
onet
pic2z1w7