ประกาศโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ESM

ปีการศึกษา 2561  

            ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ ศธ 04250/5610 ให้โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมมาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักเรียน เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับและดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

            เพื่อให้เป็นตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สำกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ESM ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

เข้าสู่ระบบ

บุคคลที่กำลังออนไลน์อยู่

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

583238
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
41
190
1604
577471
12184
15537
583238
Your IP: 54.162.239.233
Server Time: 2018-09-20 15:19:03

ลิ้งที่น่าสนใจ

kroobannok
banner sorportor
bannerweb
honda31legs
header01
logo foot
me5
pilobec
vicha
onet
pic2z1w7