โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่และบริหารจัดการ การจำหน่ายสินค้า เครื่องดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค