โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม

มอบรางวัลนักฬา

นายเจริญชัย อุ่นเที่ยว รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เป็นตัวแทนผู้บริหารมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันกีฬสหวิทยาเขต