โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะครูศึกษาดูงานการประเมิน OBECQA ที่โรงเรียนหนองหานวิทยา

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายประสุข ศรีจัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูเดินทางไปศึกษาดูงานการประเมิน OBECQA ที่โรงเรียนหนองหานวิทยา เพื่อนำมาเป็นแนวทางการดำเนินงานต่อไป