โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม

บริจาคโลหิตกับสภากาชาดจังหวัดอุดรธานี

       ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 นางขนิษฐา ลุนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม นำนักเรียนและนักนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน มิถุนายน2562