โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง

        วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายเจริญชัย อุ่นเที่ยว รองผู้อำนวยโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยมีคณะครู สภานักเรียนและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี